Polityka prywatności

Polityka prywatności


Ostatnia aktualizacja: 11-Jul-2023
Data wejścia w życie: 12-Jul-2023

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady Latex Polska dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania informacji, które gromadzimy podczas korzystania z naszej strony internetowej (https://www.latexpolska.com) ("Usługa"). Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usługi ani z niej korzystać.

Możemy zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia użytkownika i opublikujemy zmienioną Politykę prywatności w Serwisie. Zmieniona Polityka będzie obowiązywać przez 180 dni od momentu opublikowania zmienionej Polityki w Usłudze, a użytkownik na dalszy dostęp lub korzystanie z Usługi po tym czasie będzie stanowić akceptację zmienionej Polityki Polityki prywatności. W związku z tym zalecamy okresowe przeglądanie tej strony.

 1. Gromadzone przez nas informacje:

  Będziemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe użytkownika:

  1. Imię
  2. Adres e-mail

 2. W jaki sposób wykorzystujemy informacje o użytkowniku:

  Będziemy wykorzystywać gromadzone przez nas informacje o użytkowniku w następujących celach:

  1. Komentarze między użytkownikami

  Jeśli będziemy chcieli wykorzystać dane użytkownika w jakimkolwiek innym celu, poprosimy użytkownika o zgodę i będziemy wykorzystywać informacje tylko po otrzymaniu zgody, a następnie tylko do celów, na które na które użytkownik wyraził zgodę, chyba że inaczej przez prawo.


 3. W jaki sposób udostępniamy informacje o użytkowniku:

  Nie będziemy przekazywać danych osobowych użytkownika osobom trzecim bez uzyskania zgody użytkownika, z wyjątkiem ograniczonych okoliczności opisanych poniżej:

  1. Usługa reklamowa
  2. Analityka
  3. Usługi odzyskiwania płatności
  4. Gromadzenie i przetwarzanie danych

  Wymagamy, aby takie osoby trzecie wykorzystywały dane osobowe, które im przekazujemy, wyłącznie w celu w jakim zostały przekazane oraz nie przechowywać ich dłużej niż jest to wymagane do do osiągnięcia tego celu.

  Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika w następujących celach: (1) w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, przepisami, nakazem sądowym lub innym (2) w celu wyegzekwowania zawartych z nami umów, w tym niniejszej Polityki prywatności; lub (3) w celu odpowiedzi na roszczenia, że korzystanie z Usługi przez użytkownika narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich. Jeśli Usługa lub nasza firma zostanie połączona lub przejęta przez inną firmą, dane użytkownika będą jednym z aktywów, które zostaną przeniesione na nowego właściciela.

 4. Przechowywanie informacji o użytkowniku:

  Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez okres od 90 dni do 2 lat po zamknięciu przez użytkownika konta lub tak długo, jak tak długo, jak będziemy ich potrzebować do realizacji celów, dla których zostały dla których zostały one zebrane, jak wyszczególniono w niniejszej Polityce prywatności. Może zaistnieć potrzeba przechowywania pewnych informacje przez dłuższy czas, np. prowadzenie dokumentacji / raportowanie zgodnie z obowiązującym prawem lub z innych uzasadnionych powodów takich jak egzekwowanie praw, zapobieganie oszustwom zapobieganie oszustwom itp. Anonimowe informacje szczątkowe i informacje zbiorcze, z których żadne identyfikują użytkownika (bezpośrednio lub pośrednio), mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

 5. Prawa użytkownika:

  W zależności od obowiązującego prawa użytkownik może mieć prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub otrzymania kopii swoich danych, ograniczenia lub sprzeciwu wobec aktywnego przetwarzania danych, zażądać od nas udostępnienia (przeniesienia) swoich danych osobowych innemu podmiotowi, wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie danych, prawo do złożenia skargi do organu ustawowego i innych praw które mogą być istotne na mocy obowiązujących przepisów prawa. Aby skorzystać z tych praw, można napisać do nas na adres admin@latexpolska.com. Odpowiemy na wniosek użytkownika zgodnie z obowiązującym prawem.

  Należy pamiętać, że jeśli użytkownik nie zezwoli nam na gromadzenie lub przetwarzanie wymaganych danych osobowych lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie dla wymaganych celów, użytkownik może nie mieć dostępu do lub korzystania z usług, dla których były wymagane.

 6. Pliki cookie itp.

  Aby dowiedzieć się więcej o tym jak ich używamy i wyborów użytkownika w odniesieniu do tych technologii śledzenia technologie, zapoznaj się z naszą Polityką coockies.

 7. Bezpieczeństwo:

  Bezpieczeństwo informacji użytkownika jest dla nas ważne i będziemy stosować uzasadnione środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu lub nieuprawnionej zmianie informacji użytkownika znajdujących się pod naszą kontrolą. Biorąc jednak pod uwagę nieodłączne ryzyko, nie możemy zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa, a w konsekwencji nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które nam przekazujesz i robisz to na własne ryzyko.

 8. Linki stron trzecich i wykorzystanie informacji użytkownika:

  Nasza usługa może zawierać łącza do innych stron internetowych które nie są przez nas obsługiwane. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do polityki prywatności i innych praktyk stron trzecich, w tym osób trzecich obsługujących jakąkolwiek stronę internetową lub usługę które mogą być dostępne za pośrednictwem łącza w Serwisu. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny. Nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług osób trzecich.

 9. Inspektor ds. skarg / ochrony danych:

  W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania informacji, które są dostępne z nami, możesz wysłać wiadomość e-mail do naszego inspektora ds. skarg na adres e-mail: admin@latexpolska.com. Zajmiemy się Twoimi obawami zgodnie z obowiązującym prawem.

Polityka prywatności wygenerowana przez CookieYes.

Dodaj tu swój tekst nagłówka